شرکت صنایع زرین تور فلز تحت پوشش وزارت صنایع در سال 1364 تحت بنیان گذاری شادروان احمد شاه محمد با مدیریت محمد شاه محمد درجهت گام برداشتن در عرصه تولیدات ملی و خودکفایی کشور در عرصه صنعت تاسیس گردید.
فعالیت اولیه این مجموعه بافت انواع توری های فلزی 4 گوش و 6 گوش و فنس بود که ظرف مدت 10 سال با عنایت حق تعالی و با تلاش همکاران ماشین آلات جدید با تکنولوژی مدرن نصب و راه اندازی گردید.
در سال 1380 این مجموعه موفق به راه اندازی بزرگترین خط گالوانیزه چهل رشته ای کمتر از 1 میلی متر گردید که افتتاح این خط تولید توسط مدیر کل صنایع استان تهران در شهریور ماه انجام شد.
در حال حاضر این شرکت مشغول به تولید انواع توری های فلزی و مفتول گالوانیزه میباشد.
از آنجایی که استفاده از مواد اولیه با کیفیت از ارزش های اصلی در این مجموعه به حساب می آید لذا قسمت بازرگانی این شرکت از آغاز کار در سال 1364 قسمتی از مواد اولیه مفتول خود را که امکان تهیه آن در ایران نمی باشد را از کشور های فعال در این عرصه وارد مینماید.
از اعم محصولات این مجموعه میتوان از توری شش گوش یا مرغی نام برد که با نام محصول طاووس به بازار عرضه میگردد.
همانطور که گفته شد قسمت بازرگانی این شرکت نیز در حال حاضر در زمینه واردات انواع مواد اولیه و کالای ساخته شده و همچنین صادرات محصولات خود فعال می باشد. ​